BENCANA DALAM PERSFEKTIF ISLAM

Tiada suatu bencanapun yang terjadi di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami mencipta kannya. Sesungguhnya

Read More »